ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2024/2025


REKRUTACJA ELEKTRONICZNA NA STRONIE GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ OD 1 MARCA 

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdanskDo oddziału przedszkolnego dzieci:

-  6-letnie (rok urodzenia 2018) obowiązek przedszkolny
-  5-letnie (rok urodzenia 2019) na wniosek rodzica

Rekrutacja - Gdańska Platforma Edukacyjna


   

Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Rekrutacja rozpocznie się 1 marca 2024 roku o godzinie 12.00,

i trwa do 15 marca 2024 r., do godz.16.00

 

Przed 1 marca 2024 roku nie można zalogować się do powyższego systemu.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń

 

Rodzic/opiekun prawny kandydata do oddziału przedszkolnego

- wypełnia wniosek rekrutacyjny pośrednictwem strony internetowej:

Gdańska Platforma Edukacyjna – zakładka Rekrutacja – przedszkola i oddziały przedszkolne – zerówki

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

 

Wypełniony elektronicznie wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru:

- osobiście do sekretariatu

- podpisanie w systemie GPE za pomocą podpisu elektronicznego

Do wniosku rodzic dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

oraz orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli dziecko takie posiada.

 

 

27 marca 2024 roku o godz. 15.00

placówki ogłaszają listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów

 

 

 
W terminie od 3 kwietnia od godz. 8.00 do 10 kwietnia 2024 roku do godz. 16.00 

rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce zakwalifikowania poprzez:
 oświadczenia woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

– załącznik nr 7 dostępny w plikach do pobrania.  

Sposoby dostarczenia dokumentu:

- osobiście do sekretariatu

- podpisanie w systemie GPE za pomocą podpisu elektronicznego

 

 

 

12 kwietnia 2024 roku o godz. 15.00.

zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.

 

Rodzice dzieci już uczęszczających do placówek

NIE LOGUJĄ SIĘ DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO,

a jedynie składają u dyrektora placówki wypełnioną i podpisaną

kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego (w załączniku)

Kartę należy złożyć w terminie od 12 lutego do 29 lutego 2024 roku do godz. 9.00