Kontakt - Szkoła Podstawowa nr 88 im. Daniela Gabriela Fahrenheita

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Daniela Gabriela Fahrenheita w Gdańsku

  Szkoła Podstawowa Nr 88

  im. Daniela Gabriela Fahrenheita w Gdańsku

  80-690 Gdańsk, ul. Boguckiego 44

  TELEFON:   (058) 308 05 57,    

  FAX: (058) 308 05 57  

  ADRES SKRZYNKI ePUAP: SP_88Gdansk

  sekretariat@sp88.edu.gdansk.pl

  www.sp88.edu.gdansk.pl   

  DYREKCJA

  dyrektor szkoły - mgr Agnieszka Malinowska

  Inspektor Ochrony Danych
  p. Eliza Łuczkiewicz
  Kontakt: iod.sp88gdansk@gmail.com

  powrót do góry