1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6
ul. Teofila Lenartowicza 21, 80-758 Gdańsk
tel.583011815
ppp6.edu.gdansk.pl

2.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Leczkowa 1a Gdańsk
tel. 583423150
www.mopr.gda.pl

3.Komisariat Policji II w Gdańsku
ul. Długa Grobla 4
tel. 477413422
gdansk.policja.gov.pl

4.Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. Dyrekcyjna 5
tel. 583200256
pozytywnyrozwoj.org

5.Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży
ul. Racławicka 17
tel. 583478930
www.raclawicka.gda.pl

6.Centrum Interwencji Kryzysowej
ul. Plac Ks.Prałata Jana Gustkowicza 13
tel.585110121
www.wsparciewgdansku.pl

7.Poradnia Zdrowi Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Oliwska 62
tel.583423321
gcz.com.pl


8.Straż Miejska
ul. Elbląska 54
tel.583013011
strazmiejska.gda.pl

9.Gdańska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Wałowa 27
tel.583200800
www.gov.pl