Stołówka szkolna - obiady

Obiady płatne do 10-go każdego miesiąca.


JADŁOSPIS TYGODNIOWY

w języku polskim - pobierz

w języku angielskim - pobierz

  Cena jednego obiadu wynosi 5,50 zł

ALERGENY I SUBSTANCJE POWODUJĄCE NIETOLERANCJE POKARMOWE -  przejdź

OPŁATY  ZA  OBIADY

WPŁATY WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA KONTO INDYWIDUALNE IWM

do  10 dnia danego miesiąca  

 (z dopiskiem: obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa)

ODPISY OD OBIADÓW

Aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów, w przypadku np. choroby dziecka, należy powiadomić szkołę o tym zdarzeniu do godz. 8.00.

Telefon do sekretariatu 58 3080557.

Telefon do intendenta 510058688

pliki do pobrania