Duplikat świadectwa i legitymacji szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 88 im. Daniela Gabriela Fahrenheita

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Daniela Gabriela Fahrenheita w Gdańsku

Duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł

Duplikat świadectwa szkolnego 26,00 zł

Wpłata na numer konta bankowego:
30 1240 1268 1111 0010 3849 0034

powrót do góry