Karta zgłoszenia ucznia klasy I - III do świetlicy

Zapisy dziecka do świetlicy szkolnej odbywać się będą od 1 września br.

Druki do pobrania na portierni lub w sekretariacie szkoły.

Druk Karty zgłoszenia ucznia oraz Regulamin świetlicy znajdują się poniżej.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej - pobierz 

Regulamin świetlicy - pobierz