Historia naszej szkoły

„Przeszłość nie wraca, jak żywe zjawisko
w dawnej postaci jednak nie umiera.
Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko
I nowe kształty przybiera”

Adam Asnyk

Tuż po II wojnie światowej w roku marcu 1946 rozpoczęła swą działalność 6-klasowa szkoła w Świbnie. Kierownikiem jej był Józef Lew. Nauczaniem objęto 61 osób, zatrudniono 3 nauczycieli. Mieściła się ona w niewielkim budynku po byłej niemieckiej szkole w Śpiewowie (późniejsza Przychodnia Lekarska). Warunki pracy były ciężkie zarówno dla nauczających, jak i uczących się. Brakowało wszystkiego: podręczników, programów nauczania, tablic i pomocy naukowych.

pierwsze zapiski w kronice szkoły sporządzone przez Panią Antoninę Kozłowską

Dwa lata później rozpoczęto naukę w piętrowym budynku szkolnym w Komarach, odzyskanym od Gdańskiego Urzędu Morskiego (budynek, w którym mieści się szkoła do dziś). Warunki lokalowe znacznie się poprawiły, co umożliwiło utworzenie klasy VII.

pierwsza szkoła w Świbnie po II wojnie światowej

W tym okresie szkoła obejmowała 2 budynki. Jeden w Świbnie z klasami I i II oraz drugi oddalony o 2 km z klasami III-VII w Komarach.

Przy budynku głównym była dobudówka, a w niej kuchnia, świetlica oraz prowizoryczne sanitariaty.

Funkcję Kierownika Szkoły objęła Antonina Kozłowska, którą sprawowała 22 lata. Obwodem szkoła obejmowała dzieci ze Świbna, Wieńca, Komar, Przegaliny, Mikoszewa i Jantaru. Ponieważ zimą dojazd dzieci zza Przekopu Wisły był niemal niemożliwy organizowane były bursy.

szkoła w Komarach

W następnych latach powiększono bazę lokalową szkoły o budynek parterowy znajdujący się po przeciwnej stronie ulicy. Oddano natomiast odległy o 2 km używany dotychczas.

drugi budynek szkolny po przeciwnej stronie ulicy

W tym czasie nasza szkoła była najprężniejszą placówką oświatową na Wyspie. Posiadała najdogodniejsze warunki lokalowe, obejmowała swoim zasięgiem najliczniejszą grupę uczniów w wieku szkolnym, zatrudniała najwięcej nauczycieli.

 

W roku 1967 w życie weszła ustawa przedłużająca okres nauki podstawowej o rok, do klasy ósmej. Ta zmiana przysporzyła problemy szkole. Szczególnie trudno było wygospodarować dodatkowe pomieszczenia potrzebne do nauki. Dokonano reorganizacji . Szkoła w Przegalinie została filią szkoły w Świbnie. W roku szkolnym 1969/70 kierownictwo objął Czesław Samsoniuk.

W roku 1973 w wyniku nowego podziału administracyjnego Wyspa została przyłączona do Gdańska. Placówki oświatowe otrzymują numery miejskie: w Sobieszewie 87, a w Świbnie 88.

W 1974 roku zlikwidowano szkołę w Przegalinie.

W 1974/75 roku kierownikiem szkoły zostaje mgr Kazimiera Tuniewicz.

W 1976 roku szkoły na Wyspie połączono, kiedy to część budynku na parterze w szkole w Świbnie groziła zawaleniem i została wyłączona z użytku. Dzieci z klas I-VI uczęszczały do Świbna, a starsze do Sobieszewa. Zaczęła się męcząca wędrówka dzieci po całej Wyspie. Sytuacja stała się uciążliwa zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Staliśmy się filią szkoły w Sobieszewie. Od tego roku przez następne dziesięć lat kierownikiem, później dyrektorem naszej szkoły jest mgr Janina Ruszkiewicz.

W roku 1981 szkoły zostały ponownie rozdzielone.

Przez wszystkie te lata dyrekcja szkoły i społeczność Świbna z wielką gorliwością zabiegali o rozbudowę szkoły, którą rozpoczęto dopiero w roku 1986!

W tym czasie dyrektorem szkoły zostaje mgr Adam Kurkowski.

 

Rok 1989 był rokiem pełnym radości i nadziei. Otrzymaliśmy 4 sale lekcyjne o powierzchni 52,6 m2 każda, dwa pomieszczenia na szatnie, sanitariaty z prawdziwego zdarzenia oraz dwa duże korytarze umożliwiające prowadzenie zajęć wychowania fizycznego pod dachem.

Odremontowano również drugi budynek szkoły, (który od 1976 roku był nieczynny), dostosowując pomieszczenia na kuchnię i salę klasy „0”, a piętro na mieszkania dla nauczycieli. Nowe sale oddane do użytku wyposażono w meble.

Zamiast radości przysporzyły wiele kłopotów. Okazało się, bowiem, że wydzielają środki trujące zagrażające zdrowiu i życiu dzieci. Sanepid zamyka szkołę i znowu rozpoczyna się tułaczka. Klasy pierwsze uczą się w zerówce, druga i trzecia w wynajętych pomieszczeniach ośrodka wypoczynkowego „Boruta”, natomiast klasy IV-VII jeżdżą na drugą zmianę do szkoły w Sobieszewie.

Dopiero w roku1990 szkoła mogła ruszyć „pełną parą”. Powróciła klasa ósma. Szkoła Podstawowa nr 88 w Świbnie ma nareszcie własny budynek!

szkoła po remoncie rok 1990

22 marca 1996 nasza szkoła hucznie obchodziła swoje 50 urodziny !!!

" tort urodzinowy naszej szkoły dzieli dyrekcja"
mgr Katarzyna Breczko i mgr Adam Kurkowski

W tym dniu uroczyście nadano imię szkole. Naszym patronem został Daniel Gabriel Fahrenheit - wybitny fizyk, mieszczanin Gdańska. Przybyli honorowi goście m.in. Konsul Honorowy Holandii Wojciech L.Kolańczyk, Naczelnik Wydziału Oświaty Waldemar Nocny, prof. Andrzej Januszajtis - wybitny znawca historii Miasta Gdańska, proboszcz tutejszej parafii ks. kanonik Ryszard Wołos, członkowie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, społeczność Świbna, absolwenci i inni goście.

Odsłonięto tablicę pamiątkową przedstawiającą termometr Fahrenheita projektu Giedymina Jabłońskiego. Odśpiewano hymn szkolny autorstwa Adama Kurkowskiego-dyrektora naszej szkoły, do którego muzykę skomponował Waldemar Dawid - nauczyciel muzyki.

tablica pamiątkowa

Z tej okazji nasza wspaniała koleżanka Ś.P. Grażyna Pałka napisała wiersz

„Urodziny szkoły”

Szkoło nasza kochana
tętnisz życiem codziennie od rana.
Dobudowano ci z jednej strony skrzydło
a na wykopany dół z drugiej,
już nam patrzeć obrzydło.

Chodziła tu moja mama i mój tata
a tobie ciągle przybywały lata.
Dzisiaj stuknęła ci pięćdziesiątka,
weszłaś w wiek dojrzały,
możesz być moją babcią,
a babcie ponad wszystko kochamy.

Wyślemy cię do kosmetyczki,
podmalujemy, zrobimy maseczkę,
otoczymy troskliwą opieką,
a jak będziesz się pochylała,
wręczymy ci laseczkę.

Pozostaniesz w naszej pamięci
na długie lata,
bo tu minęła nasza młodość
w zabawę, wiedzę, mądrość bogata.

Kiedy będziesz stuletnią babunią,
przyjdę tu z wnusiem lub wnunią,
bo miło jest wracać do tego miejsca,
gdzie zostawiło się kawał serca.

Trudno przewidzieć jak za sto lat
będziesz wyglądała,
ale jedno jest pewne, że dla dzieci
zawsze otworem będziesz stała.

wykop pod drugie skrzydło szkoły

Nieustające starania dyrektora mgr Adama Kurkowskiego przyspieszyły upragnioną rozbudowę szkoły podstawowej.

Na przełomie 1999/2000 roku dobudowano drugie skrzydło.

W tym czasie wkracza kolejna reforma oświatowa, Dobudowane skrzydło zostaje przeznaczone na gimnazjum.

w obecności Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza dyrektor szkoły mgr Adam Kurkowski przecina wstęgę

Ta część to nowoczesny kompleks wyposażony w piękne gabinety lekcyjne z zapleczami, pracownię informatyczną wyposażoną w 12 komputerów, salę sportową, salę korekcyjną, przestronne korytarze, bibliotekę z prawdziwego zdarzenia, nową kuchnię i stołówkę, szatnie i prysznice oraz wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

W roku 1999 nadano nam nazwę: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 w Gdańsku. W połączonych budynkach siedzibę mają dwie szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Daniela Gabriela Fahrenheita i Gimnazjum Nr 32 w Gdańsku.

W obu szkołach uczy się 349 uczniów, pracuje 29 nauczycieli i 13 pracowników administracji obsługi. Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież ze Świbna, Przegaliny, Wieńca, Sobieszewa, Pastwy, Górek Wschodnich, Wiślinki, a nawet z Pleniewa. Dlatego większość z nich dojeżdża do szkoły autobusami.

Przez wszystkie te lata ciągle borykaliśmy się z trudnościami bazowymi, ale mimo wszystko nauczyciele tu pracujący wykazywali wielką odporność fizyczną i psychiczną. Robili wszystko, aby praca dydaktyczno-wychowawcza nie różniła się niczym od szkół, które pracowały w lepszych, normalnych warunkach. Mimo tak trudnych warunków zawsze działała stołówka i świetlica szkolna, które zapewniały dzieciom ciepły posiłek oraz szczególną, troskliwą opiekę.

Wielu naszych absolwentów zdobyło wyższe wykształcenie, odniosło sukcesy w różnych dziedzinach. Na przestrzeni lat uczniowie rozwijali swoje umiejętności i zdobywali nagrody na szczeblach powiatowym, miejskim, wojewódzkim i Mistrzostwach Polski. Sportowe: w piłce ręcznej, żeglarskie, lekkiej atletyce, tenisie stołowym, taekwondo, tańcu towarzyskim. Także z zakresu wiedzy pożarniczej. W naszej szkole działały(ją) różne organizacje i koła zainteresowań: ZHP, SKO, LOK, TPD, Samorząd Szkolny, Koło Żeglarskie, Koło Polonistyczne, Koło Matematyczne, Koło Plastyczne, Koło Turystyczno- Krajoznawcze, Koło Biologiczne, Koło Młodego Przyrodnika, Koło Młodego Ekologa, Koło Teatralne, Chór Szkolny, Koło Muzyczne, SKS. Działa również świetlica terapeutyczna, w której dzieci znajdują pomoc w nauce, bezpieczeństwo i opiekę.

główne wejście do naszej szkoły

budynek szkoły podstawowej

z obiektów sportowych (sala gimnastyczna, boisko do tenisa, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej) korzystają nie tylko uczniowie szkoły, także ich rodzice oraz młodsze rodzeństwo