Współpraca z Uczelniami Fahrenheita w Gdańsku


Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita to trzy wiodące uczelnie Pomorza:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański.


Dziś w Szkole Podstawowej nr 88 im. D.G. Fahrenheita w Gdańsku odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Związku Uczelni Fahrenheita w Gdańsku.

W spotkaniu uczestniczyły:
• prof. Adriana Zaleska-Medynska - Dyrektorka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, Uniwersytet Gdański
• Katarzyna Zygmunt - Zastępczyni Dyrektora Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, Politechnika Gdańska
• Karolina Sienkiewicz - Menadżerka Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, Politechnika Gdańska
• Agnieszka Malinowska - Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 88 im. Daniela Gabriela Fahrenheita


Tematem spotkania były plany rozwoju naszej szkoły,

wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania,

efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz możliwości współpracy z uczelniami.

w-547282.jpg