Kolejny rummikubowy rok czas zacząć :)

Dnia  21 września 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 88
odbyły się Szkolne Mistrzostwa Rummikub
Co prawda w tym roku ze względu na liczne wyjazdy w dniu konkursu
frekwencja była niższa niż w latach ubiegłych,
mimo to towarzyszył nam wspaniały nastrój  i nuta zdrowej rywalizacji .
Rozegrano dwie rundy i dwa razy zmieniano stoliki.
Po podsumowaniu punktów dużych i małych,
zwycięzcami w odpowiednich kategoriach zostali:

- Oliwia Mierkiewicz - Mistrz SP
- Sara Mąkosa - Vicemistrz SP

- Amelia Sørensen - Mistrz Gimnazjum
- Nikola Kosek - Vicemistrz Gimnazjum

Szkołę na Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół w Rummikub w Sztumie
będą reprezentowali uczniowie,
którzy łącznie uzyskali najwięcej punktów,
tj. Amelia Sørensen i Oliwia Mierkiewicz.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu
czuwała Pani Kamila Zagórska
.

Galeria - przejdź