Szkoła Podstawowa Nr 88

im. Daniela Gabriela Fahrenheita w Gdańsku

80-690 Gdańsk, ul. Boguckiego 44

TELEFON:   (058) 308 05 57,    

FAX (058) 308 05 57  

sekretariat@sp88.edu.gdansk.pl

www.sp88.edu.gdansk.pl   

DYREKCJA

Dyrektor szkoły - mgr Sławomira Suska

Inspektor Ochrony Danych
p. Eliza Łuczkiewicz
Kontakt: iod.sp88gdansk@gmail.com